VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT


 

Näitä vuokrausehtoja noudatetaan majoituspalvelun tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

VARAAMINEN JA MAKSU
Tehtyään varauksen asiakas saa laskun ennakkomaksusta joka on 30 % majoitushinnasta. Palvelumaksu ulkomaille on 25 €.Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Omistajalla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

PERUUTUS
Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:
* 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus vähennettynä peruutusmaksulla 100 € (+ palvelumaksu ulkomaille 25 €).
* myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.
Peruutus katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut omistajalle. Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua.

COVID - 19 EPIDEMIAN AIHEUTTAMAT KANSAINVÄLISET MATKUSTUSRAJOITUKSET
Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehtoista poiketen sillä perusteella, että varauksen tehnyt Asiakas tai varauksen perusteella kohteessa Majoittujat eivät pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan tai majoittujien lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/epidemia) normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakas tai Majoittujat eivät pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

OMISTAJALLA OIKEUS PERUA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai esim. palo- tai vesivahinko.
Tällöin asiakas saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin.

AVAIMEN LUOVUTUS
Avain luovutetaan kun sovitut maksut on suoritettu.
Loma-asunnon kadotetuista avaimista vastaa asiakas (lukkojen sarjoituksen + uudet avaimet + vaihtotyön).

OLESKELU LOMAKOHTEESSA
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 10.

Lomakohteen vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto ruuan valmistukseen, valaistuksen, lämmityksen, takkapuut. Asiakas tuo mukanaan ovat liinavaatteet, pyyhkeet, pefletit sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin sovita.Tupakointi on kielletty majoituskohteessa! Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Huoltopalvelu tarkistaa lomakohteen aina jokaisen vuokrauksen päätyttyä.

VAHINGOT
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa / lemmikkinsä aiheuttamat vahingot suoraan omistajalle.

Jos havaitsemme, että huoneistossa on tupakoitu vastaa vuokralainen kaikista huoneiston- / tekstiilien tuuletus- / puhdistuskuluista.

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan / vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla / vuokraajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

HENKILÖMÄÄRÄ
Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä huoneiston kapasiteetiksi on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja-vaunun käyttö tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläimet ovat sallittu sopimuksen mukaan ja siitä pitää sopia varausta tehtäessä. Lemmikin jätökset on korjattava pihaympäristöstä.

VALITUKSET
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ositettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan kohteen huoltopalvelulle tai omistajalle.