VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT


 

Näitä vuokrausehtoja noudatetaan majoituspalvelun tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

VARAAMINEN JA MAKSU
Tehtyään varauksen asiakas saa laskun ennakkomaksusta joka on 30 % majoitushinnasta. Palvelumaksu ulkomaille on 25 €.Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Omistajalla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

PERUUTUS
Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:
* 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus vähennettynä peruutusmaksulla 100 € (+ palvelumaksu ulkomaille 25 €).
* myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.
Peruutus katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut omistajalle. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa taisin lukuunottamatta 30 % suuruista ennakkomaksua ja peruutuskuluja 100 €. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua.

OMISTAJALLA OIKEUS PERUA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai esim. palo- tai vesivahinko.
Tällöin asiakas saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin.

AVAIMEN LUOVUTUS
Avain luovutetaan kun sovitut maksut on suoritettu.
Loma-asunnon kadotetuista avaimista vastaa asiakas (lukkojen sarjoituksen + uudet avaimet + vaihtotyön).

OLESKELU LOMAKOHTEESSA
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 11.

Lomakohteen vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto ruuan valmistukseen, valaistuksen, lämmityksen, takkapuut. Asiakas tuo mukanaan ovat liinavaatteet, pyyhkeet, pefletit sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin sovita.Tupakointi on kielletty majoituskohteessa! Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Huoltopalvelu tarkistaa lomakohteen aina jokaisen vuokrauksen päätyttyä.

VAHINGOT
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle.

HUOM! Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja!

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan / vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla / vuokraajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

HENKILÖMÄÄRÄ
Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä huoneiston kapasiteetiksi on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja-vaunun käyttö tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläimet ovat sallittu VAIN sopimuksen mukaan ja siitä pitää sopia varausta tehtäessä. Lemmikin jätökset on korjattava pihaympäristöstä.

VALITUKSET
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ositettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan kohteen huoltopalvelulle tai omistajalle.